^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga 

Certyfikaty

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
540411

Rekrutacja

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Gimnazjalisto !!!

Rekrutacja do naszej szkoły odbywa się drogą elektroniczną (link do strony Vulcana) lub tradycyjną (link do podania).

 Decyzję o wyborze szkoły możesz podjąć do 15 czerwca.

Jeśli Twoje gimnazjum wprowadziło dane osobowe, powinieneś otrzymać login i hasło do swojego konta. Jeśli nie masz jeszcze swojego konta w systemie, to możesz je założyć samodzielnie, zapamiętując login, jaki zostanie Ci nadany w systemie i ustalone przez siebie hasło.

Wygeneruj podanie z systemu lub wypełnij samodzielnie i przynieś wydrukowane podanie do szkoły

W razie trudności prosimy o kontakt osobisty – ul. Ogrodowa 20, Sekretariat Uczniowski ZST, bądź telefoniczny – nr telefonu 15 8724015.

Pamiętaj, że możesz kandydować do wszystkich techników Zespołu Szkół Technicznych bądź do Branżowej Szkoły I Stopnia ze wszystkimi zawodami, składając jedno podanie z zaznaczonymi na nim swoimi preferencjami.

Pozostałe dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji (po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły), to:

  • Świadectwo ukończenia Gimnazjum
  • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • Karta zdrowia i karta szczepień
  • Odpis skrócony aktu urodzenia
  • Dwie podpisane fotografie
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia  w określonym zawodzie

szczegółowy terminarz rekrutacji (link)

szczegółowe zasady rekrutacji (link)

 

 

13. Do klasy programowo wyższej, poszczególnych typów szkół, przyjmuje się ucznia na podstawie:

a) świadectwa ukończenia klasy niższej szkoły tego samego typu lub pokrewnego oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał,


b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,


c) w przypadku przyjęcia ucznia z innego typu szkoły, uczeń ten uzupełnia różnice programowe zgodnie z ustaleniami zawartymi w WSO.