^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga 

Certyfikaty

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
323750

Technikum Przemysłu Drzewnego

Technik technologii drewna
projektowanie i wykonywanie mebli

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
  • organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich;
  • programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna;
  • sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej;
  • organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik technologii drewna:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, OMZ, KPS);
  • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.g)(PKZ(A.x);

 

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód

A.13.

Wytwarzanie wyrobów stolarskich

311922

Technik technologii drewna

A.50.

Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

311922

Technik technologii drewna