^ Back to Top
         Zespół Szkół Technicznych
                 w Janowie Lubelskim

O szkole


Loga 

Certyfikaty

Licznik odsłon

Odsłon artykułów:
323768

Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia absolwent może podjąć pracę lub kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, a następnie, po zdaniu matury,  podjąć naukę na studiach wyższych.

Absolwent może podjąć pracę w wyuczonym zawodzie w każdym państwowym i prywatnym zakładzie pracy na terenie kraju oraz w Unii Europejskiej.

Uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w prywatnych zakładach pracy, otrzymują wynagrodzenie za pracę podczas trwania nauki zawodu.

W klasie pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia uczniowie poznają te same treści podstawy programowej, co w innych typach szkół. Od klasy drugiej zaczyna się kształcenie typowe dla danego rodzaju szkoły oraz preferencji ucznia, będące przygotowaniem do zawodu.

                 ZAWÓD

KWALIFIKACJE

Kucharz

Sporządzanie potraw i napojów

Fryzjer

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Sprzedawca

Prowadzenie sprzedaży

Murarz-tynkarz

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kierowca-mechanik

Eksploatacja środków transportu drogowego

Mechanik pojazdów samochodowych

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Operator maszyn leśnych

Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

Wędliniarz

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Cukiernik

Produkcja wyrobów cukierniczych

Piekarz

Produkcja wyrobów piekarskich

Krawiec

Wykonywanie usług krawieckich

Stolarz

Wytwarzanie wyrobów stolarskich

Ślusarz

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Elektromechanik

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Elektronik

Montaż układów i urządzeń elektronicznych

Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

INFORMATOR - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Uwaga!

Nowy zawód w szkole:

kierowca-mechanik

Najbardziej poszukiwany na rynku pracy!

ZAPRASZAMY !!!